A New York-i Magyar Tudományos Társaság a new-york-i főkonzulátussal a 2017-es Magyar Tudomány Ünnepének keretében két eseményt szervezett: november 9-én fizikai/asztrofizikai, november 28-án média-tudományi témában.

A Magyar Tudomány Ünnepe keretében november 9-én asztrofizikai témában panelbeszélgetést rendezett a New York-i Magyar Tudományos Társaság és a New York-i Főkonzulátus. A „New Discoveries in the Science of Astrophysics: Why Do They Matter for Science and for Everyone” c. eseménynek célozottan a Wigner Emlékév és a 2017-ben Nobel díjjal jutalmazott gravitációshullámok kutatása adta meg időszerűségét. 

Fotó: Magyaroroszág new-york-i főkonzulátusa

A szakmai panelbeszélgetésen Dr. Lévai Péter a Wigner Fizikai Kutatóközpont főigazgatója, valamint a gravitációs hullámok észlelési projektjében (LIGO) központi szerepet játszó Columbia Egyetem magyar résztvevői, Dr. Márka Szabolcs, és Dr. Márka Zsuzsa vett részt. A TéT attasé által moderált penelbeszélgetés célja az volt, hogy közelebb hozza, és érthetővé tegye a fizikai és asztrofizikai alapkutatásokat a nagyközönség számára. 

Fotó: Magyarország new-york-i főkonzulátusa

Fotó: Magyarország new-york-i főkonzulátusa

A panelbeszélgetés elején Márka Zsuzsanna pár perces előadás keretében emelte ki a gravitációs hullám-kutatás céljait érdekességeit, jelentőségét. Léva Péter főigazgató úr bemutatta, és kontextusba helyezte a nagy kutatási (LIGO, CERN, ELI, stb) infrastruktúrákat, ezek jelentőségét. A panel résztvevő főleg azt a témát járták körbe, hogy a Magyarországhoz hasonló kis méretű, de jelentős kutatói kapacitással és potenciállal bíró országoknak milyen szerepe van és lehet ezen több milliárd dolláros, több ezer résztvevővel üzemeltetett projektekben, és ennek a tudományos eredményeken kívül milyen pozitív gazdasági és társadalmi hatásai lehetnek. 

KKM