Felsőoktatási mobilitás

A Tudománydiplomáciai Főosztály feladatának tekinti annak elősegítését, hogy Magyarország regionális vezető szerepet töltsön be a nemzetközi felsőoktatási mobilitásban. Meggyőződésünk, hogy a nálunk tanuló és hazájukba visszatérő külföldi diákok hálózata jól hasznosítható kapcsolati tőket jelent a külpolitikai és a külgazdasági érdekeink érvényesítésében.

A nemzetközi tapasztalatok szerint ugyanis azok a felsőoktatási rendszerek érnek el sikereket a nemzetközi mobilitási piacon, amelyek mögött koherens kormányzati nemzetköziesítési stratégia és támogató szakpolitika áll.

Ennek megfelelően kitüntetett figyelmet kap a felsőoktatás nemzetköziesedése, a mobilitás és az ezt támogató ösztöndíj programok népszerűsítése. A külföldieknek szóló magyar ösztöndíjrendszert az egyre élesedő versenyben és a megnövekedett minőségi szempontok mellett kell vonzóvá tenni.

A Stipendium Hungaricum elsősorban a keleti és a déli nyitás által érintett relációkra koncentrál, ahonnan nagy érdeklődés mutatkozik a magyar felsőoktatás felé, de a fejlett országokkal való kapcsolatrendszerben is fontosnak tekintjük a befelé irányuló mobilitást. 

Álláspontunk szerint a magyar felsőoktatási és tudományos intézmények hatékony külföldi képviseletéhez, valamint a magyar felsőoktatási brand építéséhez nélkülözhetetlen az egységes nemzeti kommunikáció. Főosztályunk ezért szoros szakmai kapcsolatot tart a felsőoktatási terület elsődleges szakmai felelősével, az EMMI-vel, valamint az érintett szakmai szervezetekkel, a Tempus Közalapítvánnyal és a Magyar Rektori Konferenciával.

Menü

Főoldal

Navigáció