Magyarország a legfontosabb tudományos partnereinél tudományos és technológiai (TéT) szakdiplomáciai hálózatot tart fent a kutatás-fejlesztési és innovációs kapcsolatok fejlesztésére. Emellett szinte minden külképviseleten dolgozik olyan diplomata, aki TéT-feladatot is ellát.

A TéT-szakdiplomáciai hálózat a kormányzat kutatási és technológia-fejlesztési törekvéseivel összhangban a magyar tudományos közösség érdekében működik. A TéT-szakdiplomaták irányítása a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) és a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) közös feladata.

A Tét-szakdiplomaták látják el a hazai természettudományos kutatás, a felsőoktatás, a technológia- és termékfejlesztés, valamint az innováció területének képviseletét. 

A szakdiplomaták feladatai:

  • információszerzés: figyelemmel kísérik és jelentésekben elemzik a fogadó ország tudománypolitikájának alakulását. Tevékenységükkel segítik a hazai tudománypolitikai döntések előkészítését.
  • tájékoztatás: részt vesznek a magyar tudománypolitika eredményeinek népszerűsítésében. Tájékoztatást adnak a magyar tudomány- és technológia-politikáról, annak eredményeiről és az együttműködési lehetőségekről.
  • kapcsolatépítés: magyar intézmények és szervezetek kapcsolatépítésének elősegítésével aktív résztvevői a magyar kutatás európai és nemzetközi integrációjának.
  • közvetítés: képviselik a magyar szakmapolitikai érdekeket külföldön. Érdekegyeztető tevékenységükkel közvetítő szerepet töltenek be a fogadó ország és Magyarország között.