A Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (NAIK) és tunéziai partnerintézménye (IRESA) között aláírt együttműködi megállapodás keretében, a fenntartható erdőgazdálkodás gyakorlatának bemutatását és lehetséges agroerdészeti együttműködések kialakítását célzó tereplátogatást teljesített Tunéziában Gyuricza Csaba, a NAIK főigazgatója és Borovics Attila, az Erdészeti Tudományos Intézet (ERTI) igazgatója.

A magyar szakemberek felmérték a tunéziai agroerdészet helyzetét és beszámoltak annak hazánkban gyakorolt módozatairól és fejlesztését illető hazai terveinkről.

Fotó: NAIK

A legutóbb 2016 októberében teljesített magyar erdészeti küldöttség programjára építve a szakemberek egyeztetéseket folytattak az Erdészeti Főigazgatóság (DG Forêt) vezetőin kívül az Északnyugati Erdészeti-legeltetési Hivatal (Office de Développement Sylvo-Pastoral du Nord-Ouest) és a Tabarkai Agroerdészeti Intézet (Institut Sylvo-Pastoral de Tabarka) vezetőivel is. Tapasztalatokat szereztek a tunéziai mezőgazdaság-fejlesztési csoportosulások (GDA) felépítéséről és működéséről, valamint ezek agroerdészeti gyakorlatáról.

Fotó: NAIK

Fotó: NAIK

Meglátogatták a DG Forêt kezelésében lévő Ain Draham-i faiskolát és gombatermelő létesítményét. Felkeresték a hetvenes években kísérleti jelleggel behozott idegenhonos fafajokból kialakult Souiniet-i arborétumot és megtekintették az éppen kitermelés alatt lévő parafatermelés menetét, mely tapasztalatok mind hasznosak lesznek a hazai agroerdészeti stratégia végrehajtásában.

Fotó: NAIK

A szakmai egyeztetések során nyilvánvalóvá vált, hogy a tunéziai agroerdészet elsődleges célja a szerény körülmények között, mezőgazdasági munkákból élő helyi lakosság életkörülményeinek javítása és ez által történő röghöz kötése, migrációs szándékának csökkentése. Magyarország pedig kész a tudás- és technológia export fokozásával hozzájárulni az általunk is messzemenőkig támogatott tunéziai célok megvalósításához és ezáltal az euro-mediterrán térség geopolitikai stabilitásának fenntartásához.

Fotó: NAIK

A tárgyalások során a magyar fél felajnálotta, hogy az erdőgazdálkodási melléktermékeket, köztük kiemelten a méztermelést és gyógynövényolaj termelést érintő szaktudásunk és tapasztalataink átadása végett egy tunéziai küldöttséget is fogad Magyarországon 2018 tavaszán, ami tökéletesen illeszkedik a NAIK és az IRESA közötti együttműködési megállapodás értelmében létrehozandó agroerdészeti kollokvium, valamint az erdészeti kutatók mobilitás növelésének kereteibe.

KKM