A Tudománydiplomáciai Főosztály támogatásával Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa szervezésében került sor „az értékteremtő tudomány kialakítását és elismerését célzó”, Magyar Tudomány Ünnepéhez kapcsolódó „II. Rákóczi Ferenc szabadságharca és a székelyek” címet viselő tudományos konferenciára.

A Magyar Tudomány Napjához kapcsolódóan immáron a hetedik alkalommal megrendezett eseményre november 8-án, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem csíkszeredai karán került sor. A megnyitón köszöntőt mondott Telegdy Balázs kari kancellár és Balázs Lajos, az EME Csíki Fiókegyesületének elnöke. Az egész napos konferencia során a téma erdélyi és magyarországi kutatói tartottak előadásokat.

Fotó: Magyarország Főkonzulátusa Csíkszereda

A rendezvény kiemelt célja volt, hogy rámutasson II. Rákóczi Ferenc szabadságharcának megítélésére, valamint a Rákóczi szabadságharc néphagyományra gyakorolt hatására.

Fotó: Magyarország Főkonzulátusa Csíkszereda

A kilenc magyarországi és székelyföldi előadó bemutatta, hogy Marosvásárhely, Gyergyószék, Marosszék, vagy Moldva miképp kapcsolódott be II. Rákóczi Ferenc harcába, valamint Rákóczi alakja miként lett része a néphagyománynak. Hangsúlyozni kívánta a nagyfejedelem és a székelyek eszmei viszonyát, hangsúlyozva, valóban méltó arra, hogy Erdélyben, a Székelyföldön is emlékezzenek rá.

Fotó: Magyarország Főkonzulátusa Csíkszereda

A rendezvényről a helyi sajtó (mind televízió, mind nyomtatott sajtó), valamint a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem csíkszeredai kara külön is beszámolt.

 

KKM