A montreáli Tudósklub leutóbbi vendége Farkas Endre magyar születésű montreáli költő, író volt, aki Balassi Bálint verseit fordította le angol nyelvre. A verseskötetet a montreáli Turret House Press kiadó jelentette meg.

Pritz Helga főkonzul köszöntője után Kürtösi Katalin, a Szegedi Tudományegyetem professzor emeritus-a, a kanadai kultúra szakértője vezette be a közönséget a magyar és közép-európai reneszánsz korszak világlátásába. Ezt követően Farkas Endre mutatta be a fordítás nehézségeit: a magyar reneszánsz nyelvezet átfordítását angol reneszánsz nyelvezetre oly módon, hogy azt a mai angol nyelvű olvasók is érteni és élvezni tudják. Felolvasásra is skor került a kétnyelvű kötetből.

A rendezvény a KKM tudománydiplomáciai kerete támogatásával valósult meg.