2019. május 24-én került sor a visegrádi országok elnökségét vezető szlovák partnerek kezdeményezésére, a mezőgazdaság alkalmazkodása a klímaváltozáshoz címet viselő V4+ Franciaország konferenciára. A klímaváltozás elleni küzdelemmel kapcsolatos eseményhez a Szlovák Nagykövetség biztosított helyszínt, melyen a Tudománydiplomáciai Főosztály támogatásának köszönhetően számos magyar szakember vett részt és tartott előadást.

Az éghajlatváltozás mezőgazdasági termelésre - az állattenyésztési ágazatra, a szőlő- és borágazatra és az erdészetre - gyakorolt hatásáról szóló tapasztalatcserét elősegítő rendezvény azoknak a jelenlegi kihívásoknak és konkrét gyakorlati lépéseknek a kiemelésére irányult, amelyeket a V4 országoknak és Franciaországnak együtt lehetne végrehajtani, a természeti erőforrásokkal való gazdálkodás területén. A rendezvényen résztvevők köre: V4+FR minisztériumi szakértők, agrárkamarák, kutatóintézetek, egyéb szakmai szervezetek, akadémikusok, innovatív vállalatok, startup-ok, Bioeast projekt partnerek.A szlovák elnökség kiemelkedő fontosságúnak tartotta, hogy a V4+FR körben megrendezett konferencia vitaindító előadása a közép-európai kezdeményezésű BIOEAST kutatási és gazdaságfejlesztési együttműködés bemutatásával vegye kezdetét. Ennek érdekében nagykövetségünk közreműködésével, a rendezvény bevezető előadását Magyarország brüsszeli Állandó Képviseletéről dr. Kovács Barna szakdiplomatata, BIOEAST-főtitkár tartotta. Az előadás a V4+7 országokat tömörítő BIOEAST kezdeményezés szerepét mutatta be a makroregionális tematikus hálózatok kiépítésében.

A további előadások témái mindenekelőtt a természeti erőforrásokkal való hatékony és fenntartható gazdálkodásra terjedtek ki, az éghajlatváltozás tükrében. Kiemelt témaként került sor az éghajlatváltozás és az állattenyésztés kölcsönös hatásainak bemutatására, elsősorban állategészségügyi szempontból, valamint a növénytermesztés, a szőlészet és borászat, valamint az erdészet előtt álló legfontosabb kihívások a globális klímaváltozás tükrében.

Magyar részről a meghívott előadók között szerepelt dr. Wyszoczky Gábor, brüsszeli állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági szakdiplomata, aki előadásában az éghajlatváltozás állattenyésztésre gyakorolt hatásait élelmiszerlánc-orientált szemszögből mutatta be, valamint dr. Borovics Attila, a NAIK Erdészeti tudományos Intézetének (ERTI) igazgatója, tudományos tanácsadó, akinek előadása az erdészethez kapcsolódó alkalmazkodási és döntési támogatások lehetőségeit ölelte fel.

Az esemény a résztvevő országok előadói meghívásán túl lehetőséget biztosított a mezőgazdasági szektorban tevékenykedő, a klímaváltozás elleni küzdelemben kiemelt innovatív technológiai megoldásokat bemutatni kívánó startup-ok meghívására is. A „short pitch”-ek formájában bemutatkozó cégeknek egy angol nyelvű előadásra, illetve a résztvevő szakmai partnerekkel, intézményekkel, kormányzati szereplőkkel való kapcsolatépítésre nyílt lehetőségük. A rendezvény keretében két hazai startup – Agroinno és Organic Humin Trade - részvétele a KKM Tudománydiplomáciai Főosztály támogatásával valósulhatott meg (2562/TDF/2019 sz. irat alapján). Az Agroinno „Growberry” elnevezésű, innovatív beltéri termesztőrendszer technológiáját mutatta be, továbbá az Organic Humin Trade a „HuminAQUA” nevű, a mezőgazdasági termelést hatékonyabbá tevő huminsav koncentrátumról tartott előadást.

 

KKM