A NAIK HAKI és az INAPESCA által aláírt együttműködési megállapodás keretében a következő évek munkatervének egyeztetése érdekében az INAPESCA vezetése 2019. október 7. és 11. között a Tudománydiplomáciai Főosztály támogatásával látta vendégül Dr. Halasi-Kovács Béla HAKI igazgatót, valamint Kovács Gyulát az intézet Halbiológia osztályának vezetőjét. A látogatás során a magyar nagykövetség munkatársai az eredményes munkához jelentős személyes támogatást nyújtottak.

A látogatás első állomásán a magyar delegáció tagjai meglátogatták a Tiacaque Akvakultúra Központot (Jocotitlan). Az elsősorban pontyfélék szaporításával foglalkozó, a mexikói szövetségi kormány tulajdonában álló akvakultúra központ elsődleges feladata a szegényebb helyi közösségek haltenyészanyaggal való ellátása. A központ 22 hektáron működik, ahol a kisebb (1000-5000 m2) földmedrű medencék mellett átfolyó rendszerű betonmedencékben átlagosan évi 25 millió ponty és növényevő előnevelt ivadékot állítanak elő. A delegáció az itt folyó munka megismerését követően a további együttműködés lehetőségeiről egyeztetett a központ vezetőjével. Az egyeztetés során hangsúlyos szerepet kapott a magyar kezdeményezésű Mintafarm Program keretei között létrehozandó Pontyszaporító Állomás kialakítása a Tiacaque Akvakultúra Központot infrastruktúra hátterét felhasználva, az INAPESCA helyi kutatóinak közreműködésével és a HAKI koordinálásával. Az együttműködés fontos részét képezheti a mexikói pontytenyésztési program elindítása, illetve az ezt megalapozó, magas genetikai értékű magyar pontyvonalak termékenyített ikrájának szállítása Mexikóba.

Fotó: Magyarország Nagykövetsége Mexikó

A magyar kutatók a következő két napon ellátogattak az INAPESCA két édesvízi akvakultúra intézetébe. A patzcuaroi Édesvízi Akvakultúra Központban a fehér hal (Chirostoma estor) és a Patzcuaro-tóban endemikus, veszélyeztetett, pontyfélék családjába tartozó Algansea lacustris tenyésztéstechnológiájának fejlesztésével, illetve ezeknek a fajoknak az üzleti alapon működő ivadék előállításával foglalkoznak. Az intézet kutatási témái közé tartozik továbbá a biofloc rendszer vizsgálata tilápiatermeléssel, valamint a multitrofikus rendszerek vizsgálata: akvapóniában dísznövényeket termelnek, szivárványos pisztránggal együtt.

Fotó: Magyarország Nagykövetsége Mexikó

Az intézetlátogatásokat követően, a HAKI és az INAPESCA vezetése meghatározta a következő három év együttműködésének konkrét feladatait. Ebben helyet kaptak innovációs témák, tudás- és technológiatranszfer elemek és közös kutatási programok. Az innováció kiemelt feladata, háromoldalú megállapodás alapján, a magyar pontytenyészanyagra alapozott és a hazai szakemberek által koordinált Pontyszaporító Állomás létrehozása a Mintafarm Program keretei között. A Tudás- és technológiatranszfer három témát foglal magába: (1) a Chirostoma fajok szelektív tenyésztési programjának kidolgozása; (2) a Patzcuaro-tó veszélyeztetett, endemikus halfajainak konzervációs célú genetikai programja, valamint (3) az afrikai harcsa és a tokfélék tenyésztéstechnológiájának kidolgozása. A közös kutatási programok elsősorban olyan párhuzamos kutatásokat jelentenek, ahol a magyar és a mexikói kutatók az adott témakörben a saját fajaikkal hajtanak végre takarmányozási, immunológiai vizsgálatokat.

KKM