A Tudománydiplomáciai Főosztály Szeged-Nice tudományos és felsőoktatási testvérvárosi kapcsolatait erősító projektje keretében került sor a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) Füvészkertje és az INRA Villa Thuret munkatársai közötti közvetlen kapcsolat-felvételre szeptember végén.

2019 szeptemberében a Szeged-Nice tudományos és felsőoktatási testvérvárosi kapcsolatait erősító  megállapodásának fél évszázados évfordulója alkalmával Szeged és vonzáskörzete tudományos és kutatási potenciáljának bemutatása céljából kapcsolatfelvételre került sor a Villa Thure Botanikus Kert (Sarah Delorme és Robin Ardito) és a Szegedi Tudományegyetem Füvészkert (Zalatnai Márta és Németh Anikó) delegációja között.

Magyarország Nagykövetsége Párizs

A látogatás során Sarah Delorme bemutatta a botanikus kertet, az ott folyó munkát, a könyvtárat és az önkéntesek által átdolgozás alatt álló herbáriumo, nem utolsó sorban a Thuret fő tevékenységét azaz a trópusi, szubtrópusi eredetű egzotikus fa- és cserjefajok franciaországi mediterrán területekre történő adaptálását. Majd ezt követően a terepprogram részeként Robin Ardito kertész bemutatta a gyűjteményt, melyek között számos olyan fajt található, ami Magyarországon, ezen belül a szegedi Füvészkertben is előfordul üvegházi vagy szabadföldi körülmények között, a kutatók kicserélték ezen fajok szaporításával, nevelésével kapcsolatos tapasztalataikat. Megtekintették továbbá a növénynevelésre használt berendezéseket, a konténeres szaporított, kitelepítésre váró növényeket, valamint a magbankot és az index seminum-ban (nemzetközi magcsere) felajánlásra kerülő megtisztított magtételeket. A Villa Thuret index seminum-ának alaposabb tanulmányozása után még vélhetőleg több más faj esetében kerülhet sor magcserére.

A két intézmény között elsődleges kapcsolódási pontokat az adaptációs vizsgálatok területe képezhet. Mivel az SZTE Füvészkertben is zajlanak hasonló, egyelőre csak megfigyelésen alapuló, kísérleti jellegű vizsgálatok, így bizonyos fajok kijelölésével a fenti kutatási témákhoz kapcsolódhatnak a szegedi kutatók.


KKM