2023. szeptember 16-22. között magyar szakemberek látogattak Algériába, hogy tájékozódjanak az akáctermesztési és agrárerdészeti együttműködés lehetőségeiről.

A magyar szakemberek Sétif megyében tettek látogatást, ahol fölkeresték az algériai állami erdőkezelő megyei központját, megismerkedtek a helyi erdővédelem és az elsivatagosodás elleni küzdelem legfontosabb célkitűzéseivel, eddigi eredményeivel és a jövőre vonatkozó tervekkel. A klímaváltozás fényében különösen fontos az 1970-es és ’80-as években telepített, az egész országot kelet-nyugati irányban átszelő erdősáv, az ún. zöld gát restaurációja, rehabilitációja és eredeti területének növelése.

A kiutazók felkeresték az algériai erdészeti kutatóintézet (INRF) sétif-i regionális kísérleti állomását is, ahol 2018-ban magyar vetőmagból nevelt csemetékkel egy akác kísérleti parcellát telepítettek. A látottak bizonyítják, hogy az akác képes elviselni az éves szinten 350 mm körüli, rendkívül szélsőséges eloszlású csapadákot is, átvészeli a hosszú aszályos időszakokat, így a klímaváltozás valószínű magyarországi iránya mellett is még hosszú ideig számítani lehet a fajra. Az intézmény nyitott a magyar partnerekkel való szakmai együttműködésre, elsősorban a klímaváltozás és az erdőtüzek elleni védelem terén. Lehetőség nyílt a helyi tájfajtákból álló dió (Juglans regia) gyűjtemény megtekintésére is.

A Chréa Nemzeti Parkban tett szakmai látogatás célja az őshonos atlaszcédrusból álló természetes erdők, valamint a fajjal az 1930-as években és napjainkban végzett telepítések megtekintése volt, kiegészítve a faiskolai tevékenyéggel és az idegenhonos özönnövények (hangsúlyosan a bálványfa) elleni küzdelemmel.

A szakmai látogatásra a KKM támogatásával került sor.