2019. február 14-17 között került megrendezésre az AAAS (American Association for the Advancement of Science) idei éves találkozója Science Transcending Boundaries címmel, melyen a New Yorki Főkonzulátus a Tudománydiplomáciai Főosztály támogatásával vett részt. Az AAAS a világ legnagyobb tudománynépszerűsítő szakmai szervezete, a Science magazin kiadója. A tudományos összejövetel és a kapcsolódó kiállítás 8-12 000 főt vonzott.

Az EU Bizottság által nyújtott lehetőség alapján a tagállamok képviselői fél nap terjedelemben, délelőtt vagy délután, saját pultjukon mutathatták be azokat a tudományos eredményeket, innovációs előrehaladást, illetve kapcsolódó újdonságokat, amelyeket fontosnak tartanak népszerűsíteni. A programot megelőzően Jean-Eric Paquet (Director-General of Research and Innovation) köszöntötte a megjelent tagállamok képviselőit, kiállítóit. A New York-i TéT attasé a Washington-i Nagykövetség egyik KGA munkatársával közösen a kiállítás 3 napja alatt, előre leegyeztetett módon, pénteken és szombaton délelőtt, valamint vasárnap délután működtette a magyar pultot. Az információk megosztása két módon zajlott. Egyrészt, a Tudománydiplomáciai Főosztálytól kapott brossúrák álltak rendelkezésre, amelyeket az otthonról beszerzett digitális anyagok nyomdai sokszorosításával tudtunk kiegészíteni. Emellett A4-es méretű, műanyag „display” bemutatókat készítettünk, amelyeken a kutatási infrastruktúra meghatározó elemeit (pl. ELI, Zalaegerszegi tesztpálya), a felsőoktatási intézményeket, illetve a különböző kutatási és ösztöndíjprogramokat mutattuk be.

A magyar stand iránt jelentős érdeklődés mutatkozott, ami lényegében folyamatos párbeszédet, sok kérdést jelentett. Fontos kiemelni, hogy a tájékozódók döntő többsége (kb. 75-80%-a) valamilyen magyar kötődéssel rendelkezett (vagy Magyarországon végezte az egyetemet, s utána az USA-ban folytatta a tudományos pályafutását, vagy már a tanulmányait is az USA-ban fejezte be, vagy magyarországi kollégákkal közös kutatásban vett vagy vesz részt). Ezen benyomások alapján a diaszpóra tudományos kapcsolódási pontjai minden területen fontosnak tűnnek. Az érdeklődők részéről jelentős igény mutatkozott kutatási lehetőségek, vagy éppen magyarországi képzési programok iránt. Több, magyar kapcsolódással nem rendelkező szakember tudakozódott matematikai kutatások iránt, illetve fenntartható fejlődéssel és űrkutatással kapcsolatos érdeklődés is mutatkozott. 

KKM