Dr. Bánfalvi Zsófia csoportvezető, NAIK MBK (Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ, Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont) és Dr. Polgár Zsolt igazgató (Keszthelyi Burgonyakutató Központ) 2018. márciusi marokkói tanulmányútjának célja a Marrakesh-ben és Rabat-ban folyó növénynemesítéssel, növényi betegségek diagnosztizálásával és leküzdésével kapcsolatos kutatások megismerése, valamint a magyar nemesítésű burgonyafajták elterjesztési lehetőségeinek és módjának felmérése volt az üzleti és további tudományos kapcsolatok kialakítása céljából.

A szakmai látogatás első állomása a Sciences Semlalia Marrakech volt, ahol Prof. Barakate Mustapha, a Laboratory of Biology and Biotechnology of Microorganisms vezetője, fogadta a résztvevőket. A professzor bemutatta saját munkacsoportja biokontrollal kapcsolatos kutatási eredményeit, melyek nemzetközi szinten is elismertek. A professzor érdekelt a hosszabb távú együttműködés kialakításában, amennyiben erre sikerül a kutatás anyagi fedezetét is biztosító közös pályázati forrást találni.

A program folytatásaként Rabatban az Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II School of Agriculture and Department of Biotechnology igazgatója, Prof. Noureddine Chtaina fogadta Bánfalvi Zsófiát. A fenti programmal párhuzamosan Polgár Zsolt látogatást tett, a marokkói burgonyatermesztés egyik fontos körzetében Meknez-ben, ahol találkozott Mohammed Labbi helyi mezőgazdasági nagyvállalkozóval. Közösen megtekintették a gazdaság burgonya és vöröshagymatermő területeit, infrastruktúráját. A látottak alapján a gazdaság a burgonya számára kiváló talajadottságokkal, öntözési lehetőséggel rendelkezik. A látogatás során a termelők komoly érdeklődést mutattak a magyar fajták termesztése iránt és kifejezték együttműködési szándékukat. Ennek elősegítésére egy 6 fajtából álló kisebb próba-termesztési kísérlet is elültetésre került Meknezben.

A program zárásaként Prof. Noureddine Chtaina kíséretével a magyar szakemberek ellátogattak a Bouznikai Karantén Központba. Ez a központ a külföldről bekerülő növényi anyagok növényegészségügyi szempontból történő vizsgálatára szakosodott (cukornád, olajfa, burgonya, stb.) és üvegházakon kívül kisparcellás szabadföldi tesztek elvégzésére alkalmas saját földterülettel is rendelkezik. A Központban szűrést végeznek a magyar fél számára is fontos „Ralstonia”, burgonya barna rothadást okozó karatén baktériumra is import vetőgumó szállítmányokon, melyek elsősorban Hollandiából és Franciaországból érkeznek. A Központ munkatársai rendkívül hasznos információval szolgáltak a magyar burgonyafajták marokkói beregisztrálásának bürokratikus lépéseit, formai követelményeit illetően.

A szakmai látogatás a rabati magyar nagykövetség szervezésében és a TDF támogatásával valósult meg.

KKM