Hamza Gábor jogászprofesszor 2017. június 22-én előadást tartott a Havannai Egyetem Jogtudományi Karán a magyar alkotmány történetéről, sajátosságairól, továbbá a kubai alkotmánnyal való párhuzamairól. A magyar professzor felszólalt a kubai Polgári Törvénykönyv 30. évfordulója alkalmából rendezett nemzetközi kongresszuson is.

Fotó: Magyarország havannai nagykövetsége

A Havannai Egyetem Jogtudományi Kara Alkotmányjogi Tanszékének, valamint a Kubai Jogászok Nemzeti Egyesülete Alkotmányjogi Tudományos Társaságának meghívására Hamza Gábor jogászprofesszor, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja 2017. június 22-én előadást tartott a magyar alkotmánytörténetről és az Alaptörvényről. A közönséget főként egyetemi oktatókból álló szakmai hallgatóság alkotta. Hamza Gábor beszélt a római, a német, az osztrák és a francia jog magyar alkotmányozásra kifejtett hatásáról, a két világháború közötti magyar alkotmányosság sajátosságairól, az Alaptörvény és az 1949-es alkotmány viszonyáról, valamint a magyar és a kubai alkotmány hasonlóságairól is.

Fotó: Magyarország havannai nagykövetsége

A professzor szintén előadóként részt vett a 2017. június 21. és 23. között a kubai Polgári Törvénykönyv 30. évfordulója alkalmából, a kubai Polgári és Családjogi Társaság szervezésében rendezett nemzetközi kongresszuson is, ahol felszólalásában a közép-európai országok polgári jogi kodifikációját ismertette.

Fotó: Magyarország havannai nagykövetsége

Az előadások kiváló alkalmat nyújtottak a magyar alkotmányozás és az Alaptörvény bemutatására, a közép-európai térség országai alkotmányozó folyamatának a résztvevő nemzetközi szakmai közönség előtti megismertetésére és összehasonlítására. Az előadások továbbá platformul szolgáltak az egyetemi karok közötti kapcsolatok fejlesztésére, jövőbeni lehetséges közös kutatási és csereprojektek kialakítására.

KKM