A 2017. december 2-án Beregszászon a magyar külképviselet a II. Rákóczi Ferenc Főiskolán Dr. Linner Bertalan beregszászi sebész főorvos születésének 130. évfordulója alkalmából sikeres és nagy érdeklődésre számot tartó emlékkonferenciát rendezett.

A Beregszászi Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) és a Beregszászi Római Katolikus Egyházközösség szervezésében megvalósuló egész napos rendezvényen bemutatásra került Dr. Linner Bertalan sebész főorvos életútjának és munkásságának sokszínűsége.

Fotó: Magyaroroszág beregszászi főkonzulátusa

A konferenciát Dr. Mélykuti Ferenc Magyarország beregszászi konzulátusának ideiglenes ügyvivője nyitotta meg, aki beszédében hangsúlyozta, hogy az egykori orvos nem csak értéket teremtett, hanem értékek mentén is élt. Linner doktor élete pedig mutatja az utat: tudása, hite, alázata, hűsége, valamint hivatása iránti elkötelezettsége olyan értékek, melyekre mindenképpen érdemes odafigyelnünk. Molnár János beregszászi plébános, római katolikus esperes köszöntőjében felhívta a figyelmet Linner Bertalan keresztyén szellemiségére, életére. A Linner család nevében Lovas András szólalt fel és megköszönte, hogy a doktor szétszórt emlékeit ötven év távlatából sikerült konferenciává összegyűjteni.

Fotó: Magyarország beregszászi főkonzulátusa

Az emlékkonferencia során Nebdál Klára, a beregszászi Bethlen Gábor Gimnázium történelemtanára előadásában bemutatta a történelmi hátterét annak az időszaknak, amikor Dr. Linner Bertalan élt és gyógyított.  Török Orsolya, a KÉSZ tagja a beregszászi sebészorvos különleges szakmai tudással, a gyógyítás iránti elhivatottsággal és emberséggel végzett orvosi munkáját méltatta. dr. Kész Margit főiskolai docens, néprajzkutató arról tartott előadást, hogyan élt és él a mai napig Linner doktor személye az ugocsaiak társadalmi emlékezetében. Jakab Eleonóra, a KÉSZ elnöke beszélt az egykori sebészorvos keresztény emberi jelleméről, viselkedéséről.  Jakab Sándortól, a Beregszászi Szent Vencel Borrend főpohárnokától elhangzott előadásban megemlékezett Linner doktor szabadidejében végzett szőlész tevékenységéről, valamint szőlőnemesítésben elért eredményeiről. Felszólalt a konferencián Dr. Duzsej Miklós, nyugalmazott szakfőorvos, Beregszász díszpolgára, aki a fiatal orvosgenerációnak Linner szellemiségének fontosságát emelte ki. Dr. Nagy Károly, egykori osztályvezető főorvos, Ukrajna Érdemes Orvosa, Linner doktorhoz kapcsolódó személyes élményeit osztotta meg a közönséggel.

Fotó: Magyaroroszág beregszászi főkonzulátusa

A konferencián első alkalommal került átadásra a KÉSZ által alapított Linner-díj. Az egykori beregszászi sebész orvosról ifj. Hidi Endre által készített kisplasztikát Milyo Péter, a beregszászi kórház Baleseti Sebészeti Osztályának vezető főorvosa vette át. A rendezvényen átadásra került Linner doktor életútját tartalmazó két molinó. A magyar nyelvűt a beregszászi római katolikus egyházközösség kapta, az ukrán-magyar nyelven elkészítettet Males Iván a beregszászi kórház főigazgatója vette át. A konferencia során ukrán nyelvű szinkrontolmácsolást is biztosítottak a jelenlévők számára.

Fotó: Magyarország beregszászi főkonzulátusa

Mindemellett bemutatták Linner doktor, "Egy nem mindennapi orvos története" című dokumentumfilm, amelyet Bundáné Fehér Rita és Bunda Szabolcs készített. A dokumentumfilmben a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház színészei idézik fel a múlt eseményeit, valamint Linner doktorra emlékeztek vissza történeteikkel az ismerősei és betegei. A rendezvény zárásaként a konferencia résztvevői megkoszorúzták Linner doktor egykori lakóházán található emléktáblát, valamint a beregszászi kórház kertjében felállított szobrát. 

KKM