A Pápai Gergely Egyetemen mutatták be a „Szentszék és Magyarország diplomáciai kapcsolatai 1920-2015” (Rapporti diplomatici tra la Santa Sede e l’Ungheria - 1920-2015) című tudományos kötet olasz kiadását, mely a 2015-ben szervezett két konferencia anyagait gyűjti egybe.

A Szentszéki Magyar Nagykövetség által a Pápai Gergely Egyetemmel és a Pápai Történettudományi Bizottsággal együttműködésben szervezett eseményen felszólalt az egyetem történettudományi karának dékánja, P. Marek Inglot SJ, a Pápai Történettudományi Bizottság elnöke, P. Bernard Ardura O. Praem, valamint Roberto Regoli és Igor Salmič OFM egyetemi tanár. A kötet létrejöttének hátterét és célját annak szerkesztője, Dr. Fejérdy András (MTA TTI) mutatta be, zárszót Habsburg-Lotharingiai Eduard nagykövet mondott.

Fotó: Magyarország szentszéki nagykövetsége

Marek Inglot dékán örömének adott hangot, amiért színvonalas magyar kiadvány bemutatójának adhat otthont, valamint hogy a kötetben az egyetem több volt hallgatójának tanulmánya olvasható. Bernard Ardura a kötetet méltatva aláhúzta, az lehetővé teszi a fiatal magyar egyháztörténész generáció eredményeinek becsatornázását a nemzetközi tudományos életbe, illetve további kutatások számára is kiindulási alapként szolgál.

Fotó: Magyarország szentszéki nagykövetsége

Roberto Regoli professzor rávilágított, hogy a magyar vonatkozású kötet jól kiegészíti a közép-európai térséget érintő szentszéki diplomáciai erőfeszítésekről alkotott eddigi képet.  Különösen a két háború közötti időszak érdekes ebből a szempontból, mert több akkor kitapasztalt eljárás és kiforrott megközelítés – aminek Magyarország volt a kísérleti terepe – a későbbi évtizedek során is jellemezte a Szentszék diplomáciai fellépését. A kétoldalú kapcsolatok utóbbi évtizedeit bemutató anyagokat aktuálisnak és politikatudományi szempontból is érdekfeszítőnek nevezte.

A L'Osservatore Romano vatikáni napilap recenziót közölt a kötetről

Igor Salmič professzor a magyar ügyek apropóján kiemelte a két háború közötti időszak egyházi/vallási relevanciájú kisebbségi kérdéseit is, utalva az akkori jugoszláv királyságban tapasztalható problémákra, illetve arra, hogy az utódállamok sok esetben megsértették a békeszerződésben e téren vállalt kötelezettségeiket.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatásával a Vatikáni Könyvkiadó (Libreria Editrice Vaticana) gondozásában megjelent kötet méltó emléket állított a kétoldalú diplomáciai kapcsolatok újrafelvétele 25. évfordulójának, s egyúttal értékes magyar hozzájárulással gazdagította a nemzetközi tudományos életet is. A könyvbemutató a KKM Tudománydiplomáciai Főosztálya támogatásával valósult meg.

Magyarország szentszéki nagykövetsége