Dr. Sándor Ildikó néprajzkutató, mesemondó, a Magyar Tánctudományi Egyetem docense 2019. január 19. és 28. között végzett népi játék forráskutatást a tartui Folklór archívumban a KKM Tudománydiplomáciai Főosztályának támogatásával.

A népi játék olyan komplex eleme a néphagyománynak, amely ének, szöveg és mozgásos játékcselekmény együtteséből áll.  A filmfelvétel az egyetlen olyan rögzítési mód, amelynek segítségével a gesztusok, a térhasználat, a játékokban megjelenő táncos és dramatikus mozgások a lehető legpontosabban megismerhetőek. Mivel Magyarországon nagyon kevés játékról készült néprajzi forrás értékű filmfelvétel, a megismert észt anyag segítségével olyan összehasonlító vizsgálat elvégzése válik lehetségessé, amelyek a magyar népi játékok megismerését is segítik.

 

A kutatás során dr. Sándor Ildikó az archívumban föllelhető valamennyi katalogizált népi játékos filmfelvétel megnézte, tájékozódott a szakirodalomról, valamint konzultált az archívum népi játék szakértőjével, Janika Oras-szal, továbbá népzenész és gyermekfoglalkozás vezető szakemberekkel.

Észtországi tartózkodása idején a magyar népi kultúra élményszerű megismertetésére is szánt időt. Január 22-én Tartuban felnőtteknek szóló közös népmese estet tartott az egyik legnagyobb észt mesemondóval Piret Päärrel közösen, január 23-án pedig népzenét tanuló fiataloknak tanított magyar népdalokat, illetve előadást tartott a magyar farsangi népszokásokról. Tallinnban a magyar népköltészet szerelmi szimbólumairól interaktív előadást hallhatott az érdeklődő közönség január 26-án, valamint családi matiné program keretében a decemberben megjelent Kerekecske kutacska c. könyve ölbeli játékaiból adott ízelítőt kicsinyeknek és szüleiknek.

 

A kutatás soron következő lépései a rendelkezésre álló anyag összevetése a rokon magyar játéktípusokról rendelkezésre álló leírásokkal; a térhasználat, táncos és dramatikus mozgások jellemzőinek leírása a magyar népi játékokkal rokon észt filmfelvételeken; illetve a megismert észt játékok tartalomelemzése (dalok szövege, játékban megjelenő szerepek alapján), a rokon és eltérő vonások feltérképezése.

 

A kutatás eredményeit dr. Sándor Ildikó a Magyar Táncművészeti Egyetem 2019 őszén rendezendő konferenciáján kívánja bemutatni.

 

 

KKM

 

 

Magyar Nagykövetség Tallin