A New York-i Magyar Tudományos Társaság a New York-i Főkonzulátussal közösen, 2018. február 6-án szervezte a Társaság első nyilvános előadását éghajlatvédelmi kutatások témában.

2018. február 6-án a New York-i Magyar Tudományos Társaság és a New York-i Főkonzulátus szervezésében Dr. Fekete Balázs professzor, a City College of New York kutatója „Three strikes: An overview of our quest for sustainability” címmel tartott előadást a klímavédelmi politika tudományos megalapozó kérdéseinek módszertani és egyéb kérdéseiről.

Fotó: Magyarország Főkonzulátusa New York

A NYMTT ülését Kumin Ferenc főkonzul nyitotta meg. Főkonzul úr nyitó beszédében felvázolta a klímaváltozásnak a nemzetközi politikai diszkurzusban és politikai döntéshozatalban játszott szerepének változását, előtérbe kerülését, és a tudományos diszkurzusnak és támogatásnak ezen folyamatban játszott szerepét.

Fekete Balász professzor a klímaváltozás ismert okait, az ismert lehetséges megoldásokat és az ezekre épülő modelleket, előrejelzéseket elemezte előadásában, elsősorban a szakpolitikai és politikai döntéshozók támogatása szempontjából. Fekete professzor az energiaszektor, élelmiszeripar, vízgazdálkodás, népesedés példáin keresztül vizsgálta meg az elmúlt 30 év környezeti és ezen belül az éghajlatváltozási modelljeinek módszertani problémáit.

Fotó: Magyarország Főkonzulátusa New York