A SIFraH (Science Innovation France Hongrie magyar kutatói hálózat) egyesülettel közösen megrendezett, a TDF által támogatott konferencia-sorozat keretében az idei év első felében három előadásra került sor: asztrofizika témakörben Dr. Fülöp Zsolt, archeogenetika kapcsán Dr. Csáky Veronika, míg a tokaji bor ismertetésének céljából Dr. Kovács Tibor került meghívásra. A második félévben Dr. Pálfi György tartott előadást.

Dr. Fülöp Zsolt asztrofizikai előadásának megtartása mellett sor került az ELI lézeres kutatási nagyinfrastruktúra európai uniós projektben való francia részvétel erősítését célzó egyezetetésekre. Thierry Coulhon felsőoktatási, kutatási és innovációs elnöki tanácsadó, valamint Christian Chardonnet, a francia felsőoktatási és kutatási minisztérium kutatási nagy infrastruktúrákért felelős vezetője 2018. február 2-án fogadta Fülöp Zsoltot, az ELI konzorcium nemzetközi koordinációjáért felelős rendkívüli követet és meghatalmazott minisztert.

 

Második félévben Dr. Pálfi György (Szegedi Tudományegyetem) előadására került sor, rendhagyó módon a párizsi Humánőslénytani Intézetben 2018. december 3-án.

 

Dr. Pálfi György az előadást megelőzően és követően igen összetett szakmai programot is lebonyolított a Szegedi Tudományegyetem kétoldalú kapcsolatainak erősítése és a szakterületen folyó francia-magyar szakmai munka elmélyítése érdekében.

 

2018. november 28-án az Alliance Francaise de Szeged egyesület elnökeként, és Szeged Megyei Jogú Város megbízottjaként tárgyalt Nice város nemzetközi ügyekért felelős munkatársaival (M. Béla Hegedűs nemzetközi igazgató, Mme Julia Saint-Pol nemzetközi koordinátor). A megbeszélésen áttekintették a 2019. évi Nice-Szeged jubileumi évad programterveit, különös tekintettel a Szegeden esedékes, 50. éve kötött testvérvárosi szerződést megerősítő aláírásra, a Nice-ben tervezett tudományos és későbbi eseményekre. Nice város nemzetközi igazgatója jelezte, hogy számítanak dr. Botka László polgármester nice-i látogatására, melynek során 2019-ben Szeged is csatlakozhatna a közterületek biztonságának fokozására fókuszáló ún. Nice-i Kartához.

 

2018. november 29-én Dr. Pálfi György, már mint az SZTE TTIK Embertani Tanszék vezetőjeként tárgyalásokat folytatott Mme Marinella Valente igazgatóval, a Centre Archéologique du Var (CAV, Toulon) igazgatójával egy négyoldalú kutatási együttműködésről (SZTE Embertani Tanszék - CAV - EPHE - College de France). Az együttműködés első lépéseként Dr. Pálfi György megkapta tudományos vizsgálatra a CAV 1990-es Costebelle-i ásatásán felfedezett késő-antik kori, congenitalis syphilis nyomait viselő magzatcsontvázat. Az azóta megvalósult morfológiai befejezte után a csontmaradványok az Université Bordeaux, PACEA Laboratórium-ba kerültek további vizsgálatokra és 3D rekonstrukcióra.

 

2018. decemberében Jean-Pierre Brun (College de France) és Olivier Dutour (EPHE) professzorokkal tárgyalt egy 2019 októberre tervezett, párizsi helyszínű (College de France) nemzetközi kongresszus szervezési lépéseiről. A treponematózisok evolúciós kérdéseivel foglalkozó rendezvény a 25 évvel ezelőtt Toulonban, azonos rendezők által életre hívott tudományos meeting újabb fordulóját jelenti. A rendezvény a Szegedi Tudományegyetem társ-szervezésében kerül megvalósításra a francia fővárosban. Decemberben sor került a kutatási feladatok mellett két francia kollégájával egy 2019 május elején esedékes szegedi helyszínű (SZTE) magyar-francia-olasz-brit K+F workshop előkészítésének megkezdésére.