Tudománydiplomáciai Főosztály támogatásával „A tudás-központú értékrend kialakítását és elismerését célzó, A Magyar Tudomány Ünnepéhez kapcsolódóan került sor a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem csíkszeredai karán a szabadságharc 170. évfordulója alkalmából szervezett konferenciára, amely az 1848–1849-es forradalmat székelyföldi vonatkozásban mutatta be.

Az Erdélyi Múzeum Egyesület Csíki Fiókegyesületével 2018 közösen megrendezésre kerülő november 9-ei konferencián, magyar és erdélyi szakemberek számoltak be a forradalom és szabadságharc Székelyföldet érintő eseményeiről.

Fotó: Magyarország Főkonzulástusa Csíkszereda

A résztvevők megismerkedhettek a Csíkszék pacifikációjával, a székely határőrség szabadságharcban vállalt feladataival, a gyergyói honvédek harcaival, a 48-as hőskultusz székelyföldi vonatkozásaival, a római katolikus papságmozgósító hatásával, valamint Szemerjai id. Szász Károly életével és tevékenységével. Kitérve olyan részletekre, is amelyek sokak számára nem voltak eddig ismertek. A pontos történelmi forrásoknak köszönhetően hiteles képet kaphattak például arról, hogy Csíkszék nem csatlakozott azonnal a forradalom eszméihez, hanem az események alakulása vezetett a közös ügy támogatásához, illetve megtudhatták pontosan hol adták életüket a gyergyói katonák a szabadságharcért..

Fotó: Magyarország Főkonzulástusa Csíkszereda

KKM