2019. március 8-12 között a Wigner Fizikai Kutatóközpont, Részecske- és Magfizikai Intézet két kutatója, Dr. Barnaföldi Gergely és Dr. Kiss Tamás fejlesztőmérnök Indiába látogatott a Tudománydiplomáciai Főosztály támogatásával, ahol az Odisha állambeli National Institute of Science Education and Research (NISER) kutatóival találkoztak.

A NISER az indiai kormány olyan kiemelt intézete, melyet a Department of Atomic Energy irányítása alatt a matematikai, fizikai, kémiai és biológiai tudományok magas szintű kutatásainak színhelyéül hoztak létre. Célja, hogy kinevelje a jövő nemzetközileg elismert tudósainak nemzedékeit Indiában. A hallgatói létszámot 200-ra kívánják fejleszteni, miközben folyamatosan hozzák létre az új iskolákat, mint pl. a Komputertudományok, a Föld és bolygókutatás fakultásokat, de rendelkeznek intézettel a humán és társadalomtudományok területén is. A nagyműszeres laboratóriumok műszerparkja már most is világszínvonalú, azonban még számtalan új kísérleti nagyberendezés kerül felszerelésre a közeljövőben.

A vendéglátók oldaláról bemutatkozott még az Indian Institute of Science Education and Research (IISER) berhampuri intézete, ami világosan bizonyítja, hogy India a NISER-hez hasonló kampuszok egész sorát kívánja létrehozni, amelyből 5 már létre is jött.

 

 

A Wigner intézet munkatársai látogatásának célja volt, hogy találkozzanak a Fizikai, illetve a Komputertudományi karok vezető kutatóival a jövőbeli együttműködési területek beazonosítása érdekében, illetve találkozzanak a diákokkal esetleges diákcsere programok reményében. A több napos program előadássorozattal kezdődött, ahol Dr. Ashok Mohapatra a Fizikai Intézet tevékenységéről, Dr. Victor Roy a nehéz-ion kutatásról, míg Dr. Varchaswi KS Kashyap, a Komputertudományi Intézetből az egyetemen folyó kutatási-oktatási tevékenységet mutatta be.

 

 Dr. Barnaföldi Gergely felvázolta a Wigner Intézet tevékenységét, kutatási területeit, valamint beszélt az Intézethez tartozó jövőbeli nagy projektekről, mint pl. az ELI szuperlézer, a CERN-hez kötődő feladatok, illetve az Einstein teleszkóp létrehozásában vállalt szerepük. Dr. Kiss Tamás a Komputertudományi Intézet jelenlegi kutatási projektjeit mutatta be, külön kiemelve a kapcsolódási lehetőségeket. A látogatás során együttműködési megállapodás aláírására is sor került, amelyet a NISER Fizikai Intézete részéről Prof. Sudhakar Panda igazgató látott el kézjegyével.

 

KKM