A klímaváltozás és az erdőgazdálkodás összefüggés-rendszerével kapcsolatos kapcsolatépítés

Publikálva: 2019. június 14.

A franciaországi magyar tudósklub 2019. évi előadás-sorozata keretében a Tudománydiplomáciai Főosztály támogatásával Borovics Attila, a NAIK-ERTII igazgatója tartott több előadást Párizsban és Nancy-ban, valamint folytatott hosszabb távú szakmai együttműködéseket megalapozó megbeszéléseket intézményi (INRA, AgroParisTech) és civil (FPH) partnerekkel. Minden esetben a fő hangsúly a klímaváltozáshoz való alkalmazkodáson és/vagy a fenntartható mezőgazdasági termelésen volt, a közös nevező ezekben egyértelműen az agrárerdészet, de jelentős hangsúlyt kapott az erdőgazdálkodás jövőjének biztosítására irányuló törekvésekben az egyes fajok ember által támogatott migrációjának kérdésköre is.

A klímaváltozás elleni küzdelemmel kapcsolatos konferencia 2019. május 24-én került megrendezésre a visegrádi országok elnökségét vezető szlovák partnerek kezdeményezésére, a szlovák Nagykövetségen V4+Franciaország körben. A  konferencián többek között előadást tartott Dr. Borovics Attila, a NAIK ERTI igazgatója, valamint számos más magyar, szlovák, cseh, lengyel és francia szakember. Az esemény lehetőséget adott arra, hogy a közép-európai és francia szakemberek kötetlen formában is kicseréljék tapasztalataikat, sőt akár új, közös projektek gondolata is megfogalmazódjon

Fotó: Magyarország Nagykövetsége Párizs

Már kifejezetten a kétoldalú magyar-francia együttműködésekre fókuszált az AgroParisTech Nancy-ban működő erdőmérnöki karán tett látogatás és szakmai előadás, ahol a kar igazgatója, Myriam Legay mellett komoly szakmai megbeszélésre nyílt lehetőség az INRA Nancy mellett működő regionális központjának igazgatójával, Mériem Fournier-val is.

A karon tartott előadásában Borovics Attila mutatta be a klímamodellek alapján kidolgozott, az agrártermelésre is adaptálható, de elsősorban erdőgazdálkodókat segítő döntéstámogató rendszert, valamint megvitattak több közös lehetséges együttműködési témát is. A találkozót követő terepi programban az előadásban is elemzett, az erdészeti fajok – és hangsúlyosan a tölgy – ember által segített migrációját tanulmányozta egy olyan származási kísérletben, amiben magyarországi tölgy vonalakat is találunk. A felek megállapodtak abban, hogy már a közeljövőben több területen tapasztalatot cserélnek és erősítik a tölgy genetikai és adaptációs vizsgálati, eddig inkább sporadikusnak mondható együttműködésüket is.

A klímaváltozás és az erdőgazdálkodás összefüggés-rendszerével kapcsolatos kapcsolatépítés szempontjából rendkívül hasznosnak bizonyult a Vexin français natúrparkban (Parc naturel régional du Vexin français) működő gazdaságban tett látogatás is. Az alapítvány munkatársával folytatott, számos részletet alaposan elemző megbeszélés és a terepprogram nyomán körvonalazódott egy olyan potenciális együttműködés, aminek első lépésében az ERTI szakmai csapata felmérné a gazdaság erdőterületeit és javaslatot tenne az elvégzendő beavatkozásokra, valamint méréseket végezne a 2012-ben beállított agrárerdészeti parcellákban és elvégezné a francia partnerek által eddig begyűjtött adatok feldolgozását, valamint közös publikációk is készülnének. Az agrárerdészeti rész kifejezetten hasznos tapasztalatokkal szolgálhat a magyarországi gazdálkodók számára is, mivel olyan rendszert állítottak be Villarceaux-ban, ahol a szántóföldi kultúrák, legeltetett telepített gyepek (kaszálók) és műbútorasztalos-ipari szempontból értékes vadgyümölcsök és más fafajok rendszerének vizsgálatára nyílik lehetőség.

 

KKM

Menü

Főoldal

Navigáció