Agrárinnovációs szakterületek bemutatkozása Grand East régió versenyképességi pólusaiban

Publikálva: 2018. december 20.

A Tudománydiplomáciai Főosztály támogatásával 2018. december 4-7. között három fős szakmai delegáció tett látogatást a Franciaország északkeleti részét lefedő Grand Est régió két versenyképességi pólusánál, az IAR -nél és a Fibres Energivie -nél, valamint általános tájékozódó megbeszélést tartottak az AgriDées think-tank párizsi irodájában a bioökonómia franciaországi helyzetéről.

Az AgriDées-nél tett látogatás egyértelműen hozzájárult a francia bioökonómiai ágazat megismeréséhez, valamint annak megértéséhez, melyek lehetnek a francia és magyar szereplők közötti elsődleges kapcsolódási pontok. 

Az IAR versenyképességi pólus megismerésének legfontosabb hozadéka abban látszik, hogy a magyar agrárium és az agrár K+F számára olyan működő példát mutat, amit minden szempontból érdemes a hazai viszonyaink közé adaptálni, törekedve arra, hogy a mezőgazdasági alapanyag-termeléshez mind nagyobb arányban kapcsolódjon olyan tevékenység, ami a lehető legnagyobb hozzáadott-értéket képes biztosítani a jelenleg kihasználatlan mezőgazdasági melléktermék- és –hulladék-mennyiségnek is. Fontos, hogy a jövőben minél szorosabb együttműködések induljanak az IAR égisze alatt (is) tevékenykedő francia kutatóhelyekkel, tudományos műhelyekkel, mivel tapasztalataik nagyon fontosak lehetnek a biomassza magyarországi fönntartható gyakorlatának erősítésében.

Tekintettel arra, hogy a Crittbois faipari technológiai platform és a Soproni Egyetem SKK nagyon hasonló témákon dolgozik, illetve vannak egymást jól kiegészítő kompetenciák is, így a kölcsönösen előnyös együttműködés kialakítása kézenfekvő. 

KKM

Menü

Főoldal

Navigáció