Magyar halászati szakemberek 2017. május 22. és 26. között látogatást tettek Tunéziában, amely során bemutatták az édesvízi haltenyésztés fejlesztésében alkalmazható magyar technológiákat és megoldásokat, illetve közös kutatásai projekteket terveztek meg a tunéziai féllel.

A látogatás során a Tunézia Tengeri Tudományok és Technológiák Nemzeti Intézetének Édesvízi Akvakultúra Kutatócsoportjának tagjai áttanulmányozhatták a korábban átadott magyar halászati kutatások projektlistáját. Továbbá a két fél kölcsönös előnyök mentén közös projekteket alakított ki, többek között süllő szaporítása, lárva- és ivadékkori nevelése, valamint az anyahalak genetikai szelekciója témaköreiben.

Fotó: Magyarországi tuniszi nagykövetsége

A magyar delegáció felkereste Bizerte, Nabeul és Bédzsa kormányzóság tipikus völgyzárógáti halgazdaságait, és megismerkedett a Tunéziában alkalmazott gyakorlatokkal. Megállapítást nyert, hogy egyes halfajták szaporításának technikáját Tunéziában is ismerik, de a lehetséges produkcióbiológiai kapacitások messzemenően nincsenek kihasználva a telepítések alacsony volumene és technológiája miatt. A Tunéziában kialakult gyakorlat a lárvakihelyezés, amelyről köztudomású az alacsony hatékonyság, mivel a kihelyezett lárva zsákmányul szolgál a víztározó idősebb halkorosztályai számára és így alacsony megmaradási százalékkal párosul. A magyar szakértői delegáció javasolta a halkeltetői kapacitás növelését, és a szaporítóanyag előnevelésének kialakítását, valamit az édesvízi halak fogyasztásának növelésére irányuló marketingprogram beindítását.

Fotó: Magyarország tuniszi nagykövetség

Emellett megállapodás született arról, hogy a Magyar Haltermelők és Halászati Vízterület-hasznosítók Szövetsége (MAHAL) vállalja a süllő és a kínai pontyfajták szaporítását és előnevelését érintő magyar technológia átadását. Ennek keretében, a jövőben Magyarországra utazó tunéziai technikusok megismerkedhetnek a szaporítás hormonindukciós technológiájával, valamint a planktonszelekción alapuló előnevelési gyakorlattal. Bemutatásra kerülhet továbbá a modern hazai halkeltető működése és az extenzív haltermelés Magyarországon alkalmazott gyakorlata, valamint az extenzív halastavak multifunkciós hasznosítása. 

Fotó: Magyarország tuniszi nagykövetsége

A KKM Tudománydiplomáciai Főosztályának támogatásával megvalósult ötnapos szakmai látogatás eredményes volt, különösképpen az édesvízi haltenyésztéssel kapcsolatos gyakorlatok tapasztalatcseréje tekintetében Magyarország és Tunézia között. A látogatás fontos szerepet játszott a magyar halászati technológiák és fejlesztések nemzetközi szintű népszerűsítésében.

KKM